Kalite Politikamız

Kurumsal değerlerimiz ve yöneticilerimizin kurumsallık tavsiyeleri ışığında;

  • Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şeklini yapan, kalite açısından sektöründe lider bir acente olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
  • Müşterilerimizi memnun etme yolunu, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğini bilincinde olarak çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.
  • Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
  • Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Hızel Sigorta çalışanları olarak hepimizin görevidir.